News

03.01.2023

Introduction to offshore wind energy - free online course

03.01.2023 10:52, Introduction to offshore wind energy - free online course

04.05.2022

Post in Dagens Næringsliv: Ingen grunn til å vente ekstraordinær avkastning fra havvind

04.05.2022 14:20, Post in Dagens Næringsliv: Ingen grunn til å vente ekstraordinær avkastning fra havvind

04.05.2022

Post in Dagens Næringsliv: Kan komme raskere i gang med havvind uten at det går på miljøkravene løs

04.05.2022 14:17, Post in Dagens Næringsliv: Kan komme raskere i gang med havvind uten at det går på miljøkravene løs

04.05.2022

Conference: Havvind – Sameksistens til havs

04.05.2022 15:38, Conference: Havvind – Sameksistens til havs

04.05.2022

Conference: High Wind 2022

04.05.2022 15:45, Conference: High Wind 2022
ImpactWindLogo_Transparent