04.05.2022

Post in Dagens Næringsliv: Kan komme raskere i gang med havvind uten at det går på miljøkravene løs

Følg lenke til innlegget under.

"Områdene åpnet for havvind er identifisert av myndighetene etter grundige miljøstudier over flere år. Det bør derfor ikke være behov for ytterligere feltstudier i konsekvensutredningsfasen." Read the post (in Norwegian) here.